Istoric

Clubul Sportiv Judetean Stiinta “U” Craiova a fost infiintat incepand cu data de 01.08.2003 prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 72/31.07.2003, sub denumirea Clubul Sportiv de Fotbal pentru Copii si Juniori “Universitatea Craiova”.

Incepand cu data de 26.04.2005 prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 77 se schimba denumirea in Clubul Sportiv Judetean Stiinta “U” Craiova.

Institutia a fost creata si a inceput sa functioneze prin preluarea Centrului de Copii si Juniori al F.C. “Universitatea Craiova” S.A.

Conducerea institutiei a fost asigurata astfel:

– in perioada 01.08.2003-01.10.2003 de catre functionarii publici din cadrul Consiliului Judetean Dolj – numiti prin delegatie;

– in perioada 01.10.2003-31.04.2006 de catre domnul Stancu Florin Ionut numit prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 111/2003

– incepand cu data de 03.07.2006 si pana in prezent de catre domnul Pancu Bogdan.

Regulamentul de organizare si functionare a institutiei a fost aprobat prin H.C.J. Nr. 72/31.07.2004 si H.C.J. nr. 10/2004 si ultima modificare a Regulamentului de organizare a fost aprobata prin H.C.J Nr. 140/2014.

Intre institutia noastra si F.C. “Universitatea Craiova” S.A., a existat un contract de asociere incheiat in data de 15.03.2004 cu prelungire prin acte aditionale pana in anul 2010.

Motivatia incheierii acestui contract a fost data de imposibilitatea legitimarii tututror copiilor si juniorilor F.C. “Universitatea Craiova” S.A, la clubul nostru datorita faptului ca F.C. “Universitatea Craiova” S.A pentru obtinerea licentei de joc in divizia A avea nevoie de un minimum de 5 echipe de juniori care sa participe in competitiile specifice varstei sub denumirea clubului de seniori.

Astfel aceste 5 echipe au facut obiectul unui contract de asociere in urmatoarele conditii:

– F.C. “Universitatea Craiova” S.A a venit ca aport cu lotul de sportivi, cu sprijin tehnic si logistic, functie de solicitarile noastre

– institutia noastra ca aport la contractul in cauza, asigura cheltuieli materiale si de personal necesare desfasurarii activitatii

In anul 2010 intre Clubul Sportiv Judetean Stiinta “U” Craiova si S.C. Fotbal Club Universitatea Craiova SA a fost incheiat Contractul de cooperare privind realizarea Proiectului de Interes Public Judetean aprobat de Consiliul Judetean Dolj prin hotararea nr. 71/29.04.2010, scopul acestuia fiind :

– Proiectul îşi propune depistarea, formarea şi promovarea de sportivi de valoare pentru loturile naţionale şi echipele divizionare de fotbal.

– El are menirea de a atrage copiii şi tineretul pentru practicarea fotbalului într-un cadru organizat, cu personal specializat, cu disciplina specifică.

– Acest proiect vine să promoveze şi să întărească interesul copiilor şi tinerilor pentru sport, pentru o viaţă curată, îndepărtându-i de consumul de alcool, tutun şi substanţe halucinogene.

– Pe termen lung acest proiect va influenţa în sens pozitiv sănătatea copiilor şi tinerilor, dezvoltând aptitudini şi caractere sănătoase.

Odata cu dezafilierea F.C. “Universitatea Craiova” S.A in anul 2011, de catre Federatia Romana de Fotbal, Clubul Sportiv Judetean Stiinta “U” Craiova a incheiat colaborarea cu aceasta, continuandu-si activiatatea in plan fotbalistic la nivelul copiilor si juniorilor avand echipele inscrise in nume propriu in campionatul de juniori republicani A si B cat si campionatul judetean C, D si E.

In anul 2013 CSJ Stiinta “U” Craiova s-a asociat cu Club Sportiv U Craiova S.A. prin contractual nr. 1060/31.07.2014 avand scopul comun de a contribui la dezvoltarea ramurii de sport – fotbal in plan judeţean şi naţional şi de a obţine câştiguri de pe urma activităţii desfăşurate.

CSJ Stiinta “U” Craiova participa cu grupele de juniori atat in nume propriu cat si sub numele Club Sportiv U Craiova S.A la toate competitiile si anume:

– juniori republicani A si B competitii organizate de Federatia Romana de Fotbal

– juniori C,D, E competitii organizate de AJF Dolj.

In ceea ce priveste desfasurarea activitatii:

– actualmente: Stadionul Tineretului si Stadionul Chimia din Craiova

– conditii materiale: exista in dotare materiale sportive(jaloane, gardulete, mingii, etc.), precum si echipament sportiv atat de joc cat si de antrenament, cat si asigurarea suplimentelor alimentare, medicamentelor , materialelor sanitare si transportul la competitiile din afara localitatii. Toate acestea sunt asigurate de catre institutia noastra.

Structura organizatorica:

– director (1 post)

– contabil sef (1 post)

– Compartiment Antrenori (9 posturi)

– Compartiment Asistenta medicala (2 posturi)

– Serviciul Administrativ (7 posturi)

In prezent din totalul de 20 de posturi aprobate sunt ocupate 18 posturi, 2 posturi fiind vacante.

Ca organ colectiv de conducere in conditiile Regulamentului de organizare si functionare al institutiei, functioneaza un Consiliu de Coordonare actualmente compus dintr-un numar de 7 membri, (5 reprezentanti desemnati de catre Consiliul Judetean Dolj prin Hotararea nr 141/ 30.08.2014, contabilul sef si directorul institutiei care indeplineste si functia de presedinte al acestui organism de conducere)