Conducere

Pâncu Mihai Bogdan – director

Flori Elena – contabil șef

Băltărețu Florin – șef Bază Sportivă Centrul Turistic pentru Agrement și Sport